Delklustret Maritima Operationer leder workshop på EMD i Pireus

European Maritime Day

How do urban ports/ port cities sustain maritime growth?, är rubriken på den workshop som VGRs maritima delkluster Maritima Operationer genomför vid EMD (European Maritime Day) i Pireaus 28 maj.

Ämnet appellerar till behovet av att de tre komponenterna i trippel helix-begreppet måste samverka för att kunna skapa en hållbar maritim utveckling. Ämnet är i sig aktuellt i vår egen region. Workshoppen genomförs på som en del av EMDs omfattande konferensprogram. Det är glädjande att klustrets förslag till titel och upplägg accepterades av EMD för genomförande enligt föreslaget upplägg.

Workshoppen samlar tre europeiska regioner för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och förhoppningsvis givande diskussioner kring utmaningar, framgångsfaktorer etc. Förutom västra Götalandsregion deltar representanter för Ligurien, Simon Costa, och Poole i södra England, Jim Stewart. Från västra Götalandsregionen deltar Kerstin Brunnström, politiker i Västra Götaland, tillsammans med Elias Wästberg från Göteborgs hamn. Workshoppen har utformats av Anders Carlberg och Jim Sandkvist och kommer att ledas av Joakim Lundman från SSPA. Joakim deltar annars aktivt i värdmiljöarbetet för Maritima Operationer.

Publicerad i Maritima operationer, Seminarium Taggar:

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt