Dags för landets gymnasier att söka Stenas stipendium i cirkulär ekonomi

Nu är det dags att söka Stena Circular Economy Award igen – ett stipendium som tilldelas gymnasieelever. Fram till 2 maj är det möjligt för lärare att nominera elever som har förutsättningar att göra samhället mer hållbart och som förtjänar extra uppmuntran.

Förra året fick 18 elever motta Stena Circular Economy Award. Med stipendiet är det inte bara engagerade elever som uppmuntras utan skolan hamnar på kartan också! Elever från samtliga gymnasieprogram och från hela landet kan nomineras.

Stipendiet består av ett ekonomiskt bidrag och delas ut till gymnasieelever som förtjänar en ”hållbarhetsuppmuntran”. Det kan till exempel röra sig om en elev eller en elevgrupp som är engagerad i lokala hållbarhetsfrågor, som påverkat skolans miljöarbete eller har idéer kring en miljöanpassad produkt.

Ansökan görs av elevens lärare (alternativt av lokalordförande i förening med koppling till hållbarhet där eleven är medlem). Sista ansökningsdag är den 2 maj 2017. Välkommen att söka! Mer information och ansökningsformulär finns här: www.stenacirculareconomyaward.se

Publicerad i Blå tillväxt

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt