Bloggarkiv

Sea and Society Talk – 2 mars om ojämlikhet och havet

Sea and Society Talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen. Tanken är att kort presentera pågående

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

International B2B Matchmaking at Ocean Business 2017

A chance to meet potential business and technology partners in one day! Enterprise Europe Network is organising a B2B matchmaking event on Wednesday 5 April 2017, during Ocean Business 2017 and its associated event Maritime & Defence Dual-Use. The event is supported by the Bremen Invest

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Havet och hållbar konsumtion – 2 februari

Sea and Society talk 2 februari:  Havet och hållbar konsumtion Sea and Society talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Seminar 6 February in Copenhagen: The Baltic Sea Region

Seminar 6 February in Copenhagen: The Baltic Sea Region – Doing Well Today, Feeling Worried about Tomorrow The Baltic Development Forum invites to an afternoon event to share the findings from the 2016 State of the Region Report, looking closer

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Sea and Society Talk 19 januari: Genus, jämställdhet och marina miljöregleringar

Maria Edström, lektor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, är involverad i forskning som rör genus, medier och yttrandefrihet. Maria kommer att tala om hur mål 5, att uppnå jämställdhet, påverkar alla de andra hållbarhetsmålen. Detta omfattar också frågan

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Seminarium 31 januari – Alternativa drivmedel inom sjöfarten

Höstmöte i Nautiska Föreningen tisdagen den 31 januari kl 18.00 Sjöräddningshuset, Långedrag. Bitr. Professor Karin Andersson, Chalmers kommer att tala om utvecklingen av alternativa drivmedel inom sjöfarten och hur samarbete leder teknikutvecklingen framåt. Clas Gustafsson, Teknisk Chef på Furetank Rederi

Publicerad i Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Marina och akvatiska råvaror – 8 mars

Det Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Maritima klustret i Västsverige bjuder in till ett workshop om förutsättningar och hinder för utnyttjande av marina och akvatiska råvaror. Ny industri för hållbar produktion av marina råvaror Marina och akvatiska råvaror kan bli

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marina livsmedel, Seminarium

Seminarium 3 februari – Varför är det hälsosamt att äta sill?

Marina livsmedel är ett av kunskapsområdena inom Maritima Klustret i Västsverige. Varje år arrangerar vi ett par temadagar och den 3 februari är det dags igen. Denna dag sätter vi sillen i fokus. Temadagen är öppen för alla men riktar

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Seminarium

Stort intresse för hållbart vattenbruk

I november arrangerade projektet NOMACULTURE i samarbete med Maritima Klustret i Västsverige en workshop kring hur livscykelanalys kan användas för att främja tillväxt av hållbart vattenbruk.    På workshopen deltog representanter från myndigheter, forskare och entreprenörer, intresserade av att starta

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Seminarium

4th NordicRAS workshop 12 – 13 October 2017, Denmark

Fish farming in recirculation aquaculture systems (RAS) is a fast-growing industry and the technology develops rapidly. An increasing number of large-scale RAS are constructed for production and on-growing of different species in both freshwater and seawater. There is, however, still

Publicerad i Blå tillväxt, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Seminarium om vågkraft – 8 december

Den 8 december arrangera fokusområdet Marin energi inom Maritima Klustret en halvdagsseminarium inom vågkraft med fokus på modellering. Datum: 8 december Tid: 09.00-12.30 Plats: Rum Trubaduren, Hörselgången 4, Campus Lindholmen, Chalmers Anmälan: Ingen föranmälan krävs Ladda ner program och karta

Publicerad i Marin energi, Seminarium, Uncategorized

Lyckad konferens med Maritima Klustret i Västsverige

Den 14 november samlades den maritima näringen i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium och presentationer av projekt. Över 200 personer deltog på konferensen och ett 20-tal innovativa projekt presenterades under konferensen som hölls på Lindholmen i Göteborg Bland utställningen

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Seminarium: Alger är oumbärliga

Välkommen på frukostseminarium med Västsvenska Kemi- och Materialklustret den 2 december, Göteborg. Alger växer av kväve och fosfor, två ämnen som många industrier arbetar hårt  för att eliminera i sitt spillvatten, eftersom de orsakar övergödning av hav, sjöar och vattendrag.

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Sea and Society talk: Sustainable economic growth and links to goal 14 ”Life below water”

Sea and Society talks is a series of lunch seminar at the Gothenburg University focusing on the UN sutainable development goals. The seminars link goal 14 ”Life below water” with the other 16 goals. The idea is to give a

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Finansiering för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Vad vill du förändra? EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Planerar er organisation att ansöka om finansiering till ert projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Alla typer av organisationer kan söka stöd – offentliga

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

European Maritime Day 2017 – The Future of our Seas

Den 18-19 maj hålls European Maritime Day i Poole, England. Årets tema är The Future of our Seas. Det finns  möjlighet att bidra med innehåll till konferensen, t ex organisera en workshop, ställa ut eller boka business to business-möten. Mer

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Final Conference: Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing

COFASP is an ERA-NET created to directly address actions envisaged within fisheries, aquaculture and seafood. It was created as under the KBBE theme in FP7, and is part of the Europe 2020 strategy, which recognises bioeconomy as an important part

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Korruption och marina miljöregleringar

Sea and Society talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030 och arrangeras av Göteborgs universitet. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen. Tanken

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Välkommen till konferens med Maritima Klustret i Västsverige – 14 november

Bli inspirerad och utveckla ditt nätverk Den 8 november stänger vi anmälan till årets konferens. En gång om året samlar vi den maritima sektorn i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium, presentationer av innovativa projekt, forskningsresultat och mingel. Konferensen vänder

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Svensk maritim åtgärdsplan presenteras och lämnas till infrastrukturminister Anna Johansson – 10 nov

Den 10 november presenterar Sjöfartsforum en maritim åtgärdsplan som överlämnas till infrastrukturminister Anna Johansson. Sjöfartsforum har samlat aktörer inom den maritima näringaren för att ta fram förslag till åtgärder och prioriteringar i syfte att utveckla regeringens maritima strategi. Dokumentet, ”En

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Västkusten erbjuder unika förhållande för havsbaserade tester

De vind-, våg- och strömförhållanden som råder i Skagerrak lämpar sig mycket bra för tester av prototyper i tidiga skeden där test av funktion är viktigare än överlevnad. Nästa steg blir sedan system som är redo för tuffare förhållanden vid

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Seminarium 5 december – Autonoma handelsfartyg

Lighthouse seminarium Autonomous vessels – a higher degree of autonomy for increased safety Förarlösa tåg, fjärrstyrda drönare och självkörande bilar. Oavsett om det är väg, järnväg eller luft så är obemannade farkoster mer eller mindre på väg att bli en

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Be part of the upcoming International Congress on Coastal and Marine Tourism 2017

The 9th International Congress on Coastal and Marine Tourism (CMT) in June 13-16 2017 in Gothenburg, is now open for abstract submission and registration. Don’t miss the opportunity to be part of the next big event within Marine Tourism. Please, visit the congress

Publicerad i Blå tillväxt, Marin turism, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Workshop om hållbart marint vattenbruk

Den 29 november är det dags för NomaCultures första tema-workshop om hur livscykelanalyser (LCA) kan användas för att stimulera en hållbar tillväxt av marint vattenbruk. Workshopen är öppen för alla och hålls den 29:e november kl. 09.30-16.00 på Konferenscentrum Wallenberg

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin turism, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Förnybara sjöfartsbränslen i tanken? Möjligheter, utmaningar och praktiska erfarenheter

Till år 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, 2050 ska vi vara ett land som inte släpper ut några växthusgaser i atmosfären. Vad innebär detta för sjöfarten och den maritima sektorn? Datum: 6 oktober Tid:

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium

Framtidsplan för hav och kust

Havsplanering är ett begrepp som allmänheten vanligtvis inte kommer i kontakt med, men som politiker och tjänsteman i kustnära kommuner allt oftare arbetar med. Havet har stor betydelse för näringslivsutveckling i våra kustnära miljöer, men också för friluftsliv och boende.

Publicerad i Havsförvaltning, Seminarium

International Congress on Coastal and Marine Tourism 2017

Save the date: 13-16 June, 2017 The International Congress on Coastal and Marine Tourism (CMT) is widely considered the world’s foremost congress related to tourism and recreation in coastal and marine environments and is attended by academics, students and practitioners

Publicerad i Blå tillväxt, Marin turism, Seminarium

En hållbar tillväxt av marint vattenbruk 7-8 september

Projektet Nomacultures halvtidskonferens och LCA workshop bjuder på två spännande dagar på Sotenäs Symbiocenter i Kungshamn, den 7-8 september. Är Du intresserad av odlingsmöjligheter för hummer och havskatt? Det är dags för projekt NOMACULTURES halvtidskonferens som hålls den 7 september kl. 09.30 -16.00 på

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Seminarium: Hindrar miljökvalitetsnormer för hav näringslivsutvecklingen?

Välkommen till seminarium den 25 augusti 2016 kl 09:00 – 12:30 på Fregatten konferens i Stenungsund om miljökvalitetsnormers betydelse för näringslivsutveckling i ljuset av svensk och EU-rättspraxis. Vid seminariet kommer vi att diskutera ett antal ”case” som exemplifierar de svårigheter kommunala beslutsfattare

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin turism, Seminarium, Uncategorized

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Den 14 juni öppnade Vinnova utlysningen ”Testbäddar inom miljöteknikområdet – hösten 2016”. I samband med detta anordnas ett informationsmöte för att informera om utlysningen och samtidigt skapa tillfälle för möten och nätverkande inom området. Syftet med utlysningen är att skapa

Publicerad i Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt