Bloggarkiv

Seminar 6 February in Copenhagen: The Baltic Sea Region

Seminar 6 February in Copenhagen: The Baltic Sea Region – Doing Well Today, Feeling Worried about Tomorrow The Baltic Development Forum invites to an afternoon event to share the findings from the 2016 State of the Region Report, looking closer

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Sea and Society Talk 19 januari: Genus, jämställdhet och marina miljöregleringar

Maria Edström, lektor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, är involverad i forskning som rör genus, medier och yttrandefrihet. Maria kommer att tala om hur mål 5, att uppnå jämställdhet, påverkar alla de andra hållbarhetsmålen. Detta omfattar också frågan

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Seminarium 31 januari – Alternativa drivmedel inom sjöfarten

Höstmöte i Nautiska Föreningen tisdagen den 31 januari kl 18.00 Sjöräddningshuset, Långedrag. Bitr. Professor Karin Andersson, Chalmers kommer att tala om utvecklingen av alternativa drivmedel inom sjöfarten och hur samarbete leder teknikutvecklingen framåt. Clas Gustafsson, Teknisk Chef på Furetank Rederi

Publicerad i Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

International Conference: Shipping and the Environment – From Regional to Global Perspectives

On the 24-25 October 2017 in Gothenburg the International conference takes place on scientific findings on impacts of shipping on environment and their application in policy, marine spatial planning and the maritime transport sector. The conference is jointly organised by

Publicerad i Blå tillväxt, Maritima operationer, Uncategorized

Fokus på hållbarhetsmålen i Sustainable Ocean Summit i Rotterdam

I november arrangerades Sustainable Ocean Summit och många föredrag och paneldiskussioner på konferensen kretsade kring hur industrin kan ta ett större ansvar för att bidra till de 17 hållbarhetsmålen. Susanne Lindegarth från Göteborgs univeristet och Maritima klustret i Västsverige deltog

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Uncategorized

Lyckad konferens med Maritima Klustret i Västsverige

Den 14 november samlades den maritima näringen i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium och presentationer av projekt. Över 200 personer deltog på konferensen och ett 20-tal innovativa projekt presenterades under konferensen som hölls på Lindholmen i Göteborg Bland utställningen

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Sea and Society talk: Sustainable economic growth and links to goal 14 ”Life below water”

Sea and Society talks is a series of lunch seminar at the Gothenburg University focusing on the UN sutainable development goals. The seminars link goal 14 ”Life below water” with the other 16 goals. The idea is to give a

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Finansiering för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Vad vill du förändra? EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Planerar er organisation att ansöka om finansiering till ert projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Alla typer av organisationer kan söka stöd – offentliga

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

European Maritime Day 2017 – The Future of our Seas

Den 18-19 maj hålls European Maritime Day i Poole, England. Årets tema är The Future of our Seas. Det finns  möjlighet att bidra med innehåll till konferensen, t ex organisera en workshop, ställa ut eller boka business to business-möten. Mer

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Korruption och marina miljöregleringar

Sea and Society talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030 och arrangeras av Göteborgs universitet. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen. Tanken

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Välkommen till konferens med Maritima Klustret i Västsverige – 14 november

Bli inspirerad och utveckla ditt nätverk Den 8 november stänger vi anmälan till årets konferens. En gång om året samlar vi den maritima sektorn i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium, presentationer av innovativa projekt, forskningsresultat och mingel. Konferensen vänder

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Svensk maritim åtgärdsplan presenteras och lämnas till infrastrukturminister Anna Johansson – 10 nov

Den 10 november presenterar Sjöfartsforum en maritim åtgärdsplan som överlämnas till infrastrukturminister Anna Johansson. Sjöfartsforum har samlat aktörer inom den maritima näringaren för att ta fram förslag till åtgärder och prioriteringar i syfte att utveckla regeringens maritima strategi. Dokumentet, ”En

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Västkusten erbjuder unika förhållande för havsbaserade tester

De vind-, våg- och strömförhållanden som råder i Skagerrak lämpar sig mycket bra för tester av prototyper i tidiga skeden där test av funktion är viktigare än överlevnad. Nästa steg blir sedan system som är redo för tuffare förhållanden vid

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Seminarium 5 december – Autonoma handelsfartyg

Lighthouse seminarium Autonomous vessels – a higher degree of autonomy for increased safety Förarlösa tåg, fjärrstyrda drönare och självkörande bilar. Oavsett om det är väg, järnväg eller luft så är obemannade farkoster mer eller mindre på väg att bli en

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Förnybara sjöfartsbränslen i tanken? Möjligheter, utmaningar och praktiska erfarenheter

Till år 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, 2050 ska vi vara ett land som inte släpper ut några växthusgaser i atmosfären. Vad innebär detta för sjöfarten och den maritima sektorn? Datum: 6 oktober Tid:

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium

Uppdrag att kartlägga varor och tjänster samt identifiera marknader för svenska produkter inom det maritima området

I syfte att stärka exportfrämjandet inom det maritima området uppdrar regeringen åt Sveriges export- och investeringsråd Business Sweden att kartlägga det svenska utbudet av varor och tjänster inom området, samt identifiera internationella marknader där svensk export kan ökas. I uppdraget

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Så vill Västra Götaland utveckla maritima näringar hållbart

”Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling”, så står det i regionens handlingsplan för 2016-2019 som släpptes  i juni. Regionens maritima handlingsprogrammet ska främja hållbar utveckling på kort och lång sikt

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Contribute to EU Research and Innovation programme Horizon 2020 within the maritime area

The open public online consultation on Horizon 2020 ‘Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ Work Programme 2018-2020 is now open.  The purpose of the present open public online consultation is

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Uncategorized

Fler svenska experter bjuds in till arbetet med specialrapport om klimatförändringen

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en specialrapport om klimatförändringen, haven och kryosfären. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där specialrapporten ska formas. IPCC söker experter till ett så kallat

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Den 14 juni öppnade Vinnova utlysningen ”Testbäddar inom miljöteknikområdet – hösten 2016”. I samband med detta anordnas ett informationsmöte för att informera om utlysningen och samtidigt skapa tillfälle för möten och nätverkande inom området. Syftet med utlysningen är att skapa

Publicerad i Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Nordisk konferens om blå bioekonomi

 Ett hundratal personer från myndigheter och universitet var på plats i Helsingfors i slutet av maj för att diskutera färdplaner för hur de nordiska länderna kan jobba mot en mer blå bioekonomi. Blå bioekonomi handlar om hur vi kan nyttja

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Studenter hjälper företag med miljöarbetet

Nu söker studenter vid masterprogrammet Maritime Management på Chalmers företag som behöver hjälp med att göra en helhetsbedömning av företagets miljöaspekter. Studenterna kommer ge rekommendationer till  fortsatta miljöarbete och skriva miljöpolicy. Utbildningen startar i höst och avslutas i januari. Förra året

Publicerad i Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Välkommen till en dag om: “Vatten i staden – barriär eller tillväxt?”

Datum och tid: fredagen 11 mars kl.10-14.30 (inklusive lunch) Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericssonplatsen 4, Göteborg Vattnet i staden är en outnyttjad resurs inom infrastrukturområdet. Genom att transportera varor och människor på vatten istället för på gator och vägar kan

Publicerad i Maritima operationer, Seminarium Taggar: ,

Konferens 4 november med den maritima sektorn i Västsverige

Konferens med den maritima sektorn i Västsverige den 4:e november 2015 kl. 10.00 – 13.30 på Lindholmen Science Park. Utveckla det maritima näringslivet! Ta vara på havets möjligheter! Anmälan är nu stängd. Konferens med den maritima sektorn i Västsverige Datum: 4

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium Taggar:

Delklustret Maritima Operationer leder workshop på EMD i Pireus

How do urban ports/ port cities sustain maritime growth?, är rubriken på den workshop som VGRs maritima delkluster Maritima Operationer genomför vid EMD (European Maritime Day) i Pireaus 28 maj. Ämnet appellerar till behovet av att de tre komponenterna i

Publicerad i Maritima operationer, Seminarium Taggar:

European Maritime Day 2015

European Maritime Day 2015 genomförs i år i Pireus, Grekland 28 och 29 maj. Årets tema är “Ports and Coasts – Gateways to Maritime Growth.” Arrangörerna förväntar sig dryga tusentalet deltagare. Programmet innehåller en rad föreläsningar, workshops, seminarier och utställningar.

Publicerad i Maritima operationer Taggar:

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt