Bloggarkiv

Baltic Blue Biotechnology Alliance söker innovation inom marin bioteknik

Har du idéer om att utveckla produkter eller tjänster kring marina biobaserade resurser? Nu kan du   ansöka om stöd från Baltic Blue Biotechnology Alliance för att utveckla dina idéer.Mer information i pdf >>

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Uncategorized

Seminar 6 February in Copenhagen: The Baltic Sea Region

Seminar 6 February in Copenhagen: The Baltic Sea Region – Doing Well Today, Feeling Worried about Tomorrow The Baltic Development Forum invites to an afternoon event to share the findings from the 2016 State of the Region Report, looking closer

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Marina och akvatiska råvaror – 8 mars

Det Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Maritima klustret i Västsverige bjuder in till ett workshop om förutsättningar och hinder för utnyttjande av marina och akvatiska råvaror. Ny industri för hållbar produktion av marina råvaror Marina och akvatiska råvaror kan bli

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marina livsmedel, Seminarium

Seminarium 3 februari – Varför är det hälsosamt att äta sill?

Marina livsmedel är ett av kunskapsområdena inom Maritima Klustret i Västsverige. Varje år arrangerar vi ett par temadagar och den 3 februari är det dags igen. Denna dag sätter vi sillen i fokus. Temadagen är öppen för alla men riktar

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Seminarium

Stort intresse för hållbart vattenbruk

I november arrangerade projektet NOMACULTURE i samarbete med Maritima Klustret i Västsverige en workshop kring hur livscykelanalys kan användas för att främja tillväxt av hållbart vattenbruk.    På workshopen deltog representanter från myndigheter, forskare och entreprenörer, intresserade av att starta

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Seminarium

Nytt hot mot den svenska hummern

Tidigare har man trott att en korsning mellan amerikansk hummer och svensk hummer inte leder till livskraftiga avkommor, men en ny forskningsstudie vid Göteborgs universitet visar på motsatsen. Bohusläningen har intervjuat Susanne Eriksson, docent i marinbiologi vid Göteborgs universitet som

Publicerad i Marin turism, Marina livsmedel, Uncategorized

Mat från havet i fokus när White Guide flyttar till Västkusten

Den 6 mars 2017 hålls White Guide Gala, den svenska restaurangnäringens stora årliga evenemang som detta år flyttar till Göteborg. White Guide Gala är ett tillfälle för hela restaurangbranschen att samlas kring, och hylla, sina mest lysande stjärnor från norr

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marin turism, Marina livsmedel, Uncategorized

Fokus på hållbarhetsmålen i Sustainable Ocean Summit i Rotterdam

I november arrangerades Sustainable Ocean Summit och många föredrag och paneldiskussioner på konferensen kretsade kring hur industrin kan ta ett större ansvar för att bidra till de 17 hållbarhetsmålen. Susanne Lindegarth från Göteborgs univeristet och Maritima klustret i Västsverige deltog

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Uncategorized

4th NordicRAS workshop 12 – 13 October 2017, Denmark

Fish farming in recirculation aquaculture systems (RAS) is a fast-growing industry and the technology develops rapidly. An increasing number of large-scale RAS are constructed for production and on-growing of different species in both freshwater and seawater. There is, however, still

Publicerad i Blå tillväxt, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Lyckad konferens med Maritima Klustret i Västsverige

Den 14 november samlades den maritima näringen i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium och presentationer av projekt. Över 200 personer deltog på konferensen och ett 20-tal innovativa projekt presenterades under konferensen som hölls på Lindholmen i Göteborg Bland utställningen

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Seminarium: Alger är oumbärliga

Välkommen på frukostseminarium med Västsvenska Kemi- och Materialklustret den 2 december, Göteborg. Alger växer av kväve och fosfor, två ämnen som många industrier arbetar hårt  för att eliminera i sitt spillvatten, eftersom de orsakar övergödning av hav, sjöar och vattendrag.

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Sea and Society talk: Sustainable economic growth and links to goal 14 ”Life below water”

Sea and Society talks is a series of lunch seminar at the Gothenburg University focusing on the UN sutainable development goals. The seminars link goal 14 ”Life below water” with the other 16 goals. The idea is to give a

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Finansiering för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Vad vill du förändra? EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Planerar er organisation att ansöka om finansiering till ert projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Alla typer av organisationer kan söka stöd – offentliga

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

European Maritime Day 2017 – The Future of our Seas

Den 18-19 maj hålls European Maritime Day i Poole, England. Årets tema är The Future of our Seas. Det finns  möjlighet att bidra med innehåll till konferensen, t ex organisera en workshop, ställa ut eller boka business to business-möten. Mer

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Final Conference: Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing

COFASP is an ERA-NET created to directly address actions envisaged within fisheries, aquaculture and seafood. It was created as under the KBBE theme in FP7, and is part of the Europe 2020 strategy, which recognises bioeconomy as an important part

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Hur startar man en vattenbruksverksamhet?

Ny kurs med start i december 2016 Är du vattenbrukare eller funderar du på att starta ett företag inom vattenbruk? Eller arbetar du på en myndighet med koppling till vattenbruk? Då är detta en kurs för dig. Göteborgs universitet arrangerar

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marina livsmedel

Korruption och marina miljöregleringar

Sea and Society talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030 och arrangeras av Göteborgs universitet. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen. Tanken

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Välkommen till konferens med Maritima Klustret i Västsverige – 14 november

Bli inspirerad och utveckla ditt nätverk Den 8 november stänger vi anmälan till årets konferens. En gång om året samlar vi den maritima sektorn i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium, presentationer av innovativa projekt, forskningsresultat och mingel. Konferensen vänder

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Svensk maritim åtgärdsplan presenteras och lämnas till infrastrukturminister Anna Johansson – 10 nov

Den 10 november presenterar Sjöfartsforum en maritim åtgärdsplan som överlämnas till infrastrukturminister Anna Johansson. Sjöfartsforum har samlat aktörer inom den maritima näringaren för att ta fram förslag till åtgärder och prioriteringar i syfte att utveckla regeringens maritima strategi. Dokumentet, ”En

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Västkusten erbjuder unika förhållande för havsbaserade tester

De vind-, våg- och strömförhållanden som råder i Skagerrak lämpar sig mycket bra för tester av prototyper i tidiga skeden där test av funktion är viktigare än överlevnad. Nästa steg blir sedan system som är redo för tuffare förhållanden vid

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Ny färdplan för marin bioteknik lanserad

Den 12 oktober lanserade EU färdplanen inom marin bioteknik som ska visa riktningen i Europa för marin utveckling inom bioteknik. The Marine Biotechnology Strategic Research and Innovation Roadmap belyser forskning och innovation och spänner över vetenskapliga, tekniska, ekonomiska och samhälleliga

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marin energi, Marina livsmedel, Uncategorized

Be part of the upcoming International Congress on Coastal and Marine Tourism 2017

The 9th International Congress on Coastal and Marine Tourism (CMT) in June 13-16 2017 in Gothenburg, is now open for abstract submission and registration. Don’t miss the opportunity to be part of the next big event within Marine Tourism. Please, visit the congress

Publicerad i Blå tillväxt, Marin turism, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Hav, mat och turism – 1 november

Välkommen till ett öppet seminarium om marin turism den 1 november, Handelshögskolan, Göteborg. Datum: 1 november, 2016 Tid: Kl 13.15-15.00 Plats: Vasagatan 1, hus J, vån 9, Handelshögskolan, Göteborg Ingen föranmälan. Möt de tre forskarna, Lucia Pizzichini, Chiara Rinaldi och

Publicerad i Blå tillväxt, Marin turism, Marina livsmedel, Uncategorized

Workshop om hållbart marint vattenbruk

Den 29 november är det dags för NomaCultures första tema-workshop om hur livscykelanalyser (LCA) kan användas för att stimulera en hållbar tillväxt av marint vattenbruk. Workshopen är öppen för alla och hålls den 29:e november kl. 09.30-16.00 på Konferenscentrum Wallenberg

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin turism, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Livsmedelsexport och innovationsverktyg för livsmedelsföretag

Livsmedelsexport och innovationsverktyg för livsmedelsföretag – 13 oktober i Fredrikstad Välkommen på en temadag som handlar om hur man kan förbättra möjligheterna för samverkan mellan norska och svenska livsmedelsföretag. Ett stort fokus kommer ligga på den marina sidan även om

Publicerad i Blå tillväxt, Marina livsmedel

Nu vill vi på allvar börja odla mat från havet

Göteborgs universitet satsar 300 miljoner kronor under sex år på starka forskningscentrum med utgångspunkt i viktiga och aktuella samhällsfrågor. En av dessa sex forskningsområden är hållbart marint vattenbruk och den 5 september invigdes den nya satsningen Swemarc av Göteborgs universitets

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marina livsmedel

Unikt projekt undersöker fritidsbåtars effekt på havsmiljön

I Bohuslän, liksom i andra kustområden i Sverige, ökar befolkningen kraftigt under sommaren på grund av fritidsboende, fritidsbåtar, turism och rekreation. Den unika havsmiljön är en viktig källa för marin föda, den har en stor dragningskraft för besökande och boende

Publicerad i Blå tillväxt, Marin turism, Marina livsmedel

En hållbar tillväxt av marint vattenbruk 7-8 september

Projektet Nomacultures halvtidskonferens och LCA workshop bjuder på två spännande dagar på Sotenäs Symbiocenter i Kungshamn, den 7-8 september. Är Du intresserad av odlingsmöjligheter för hummer och havskatt? Det är dags för projekt NOMACULTURES halvtidskonferens som hålls den 7 september kl. 09.30 -16.00 på

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Uppdrag att kartlägga varor och tjänster samt identifiera marknader för svenska produkter inom det maritima området

I syfte att stärka exportfrämjandet inom det maritima området uppdrar regeringen åt Sveriges export- och investeringsråd Business Sweden att kartlägga det svenska utbudet av varor och tjänster inom området, samt identifiera internationella marknader där svensk export kan ökas. I uppdraget

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Så vill Västra Götaland utveckla maritima näringar hållbart

”Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling”, så står det i regionens handlingsplan för 2016-2019 som släpptes  i juni. Regionens maritima handlingsprogrammet ska främja hållbar utveckling på kort och lång sikt

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt