Bloggarkiv

Lyckad konferens med Maritima Klustret i Västsverige

Den 14 november samlades den maritima näringen i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium och presentationer av projekt. Över 200 personer deltog på konferensen och ett 20-tal innovativa projekt presenterades under konferensen som hölls på Lindholmen i Göteborg Bland utställningen

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Seminarium: Alger är oumbärliga

Välkommen på frukostseminarium med Västsvenska Kemi- och Materialklustret den 2 december, Göteborg. Alger växer av kväve och fosfor, två ämnen som många industrier arbetar hårt  för att eliminera i sitt spillvatten, eftersom de orsakar övergödning av hav, sjöar och vattendrag.

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Sea and Society talk: Sustainable economic growth and links to goal 14 ”Life below water”

Sea and Society talks is a series of lunch seminar at the Gothenburg University focusing on the UN sutainable development goals. The seminars link goal 14 ”Life below water” with the other 16 goals. The idea is to give a

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Finansiering för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Vad vill du förändra? EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Planerar er organisation att ansöka om finansiering till ert projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Alla typer av organisationer kan söka stöd – offentliga

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

European Maritime Day 2017 – The Future of our Seas

Den 18-19 maj hålls European Maritime Day i Poole, England. Årets tema är The Future of our Seas. Det finns  möjlighet att bidra med innehåll till konferensen, t ex organisera en workshop, ställa ut eller boka business to business-möten. Mer

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Korruption och marina miljöregleringar

Sea and Society talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030 och arrangeras av Göteborgs universitet. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen. Tanken

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Välkommen till konferens med Maritima Klustret i Västsverige – 14 november

Bli inspirerad och utveckla ditt nätverk Den 8 november stänger vi anmälan till årets konferens. En gång om året samlar vi den maritima sektorn i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium, presentationer av innovativa projekt, forskningsresultat och mingel. Konferensen vänder

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Svensk maritim åtgärdsplan presenteras och lämnas till infrastrukturminister Anna Johansson – 10 nov

Den 10 november presenterar Sjöfartsforum en maritim åtgärdsplan som överlämnas till infrastrukturminister Anna Johansson. Sjöfartsforum har samlat aktörer inom den maritima näringaren för att ta fram förslag till åtgärder och prioriteringar i syfte att utveckla regeringens maritima strategi. Dokumentet, ”En

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Västkusten erbjuder unika förhållande för havsbaserade tester

De vind-, våg- och strömförhållanden som råder i Skagerrak lämpar sig mycket bra för tester av prototyper i tidiga skeden där test av funktion är viktigare än överlevnad. Nästa steg blir sedan system som är redo för tuffare förhållanden vid

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Seminarium 5 december – Autonoma handelsfartyg

Lighthouse seminarium Autonomous vessels – a higher degree of autonomy for increased safety Förarlösa tåg, fjärrstyrda drönare och självkörande bilar. Oavsett om det är väg, järnväg eller luft så är obemannade farkoster mer eller mindre på väg att bli en

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Ny färdplan för marin bioteknik lanserad

Den 12 oktober lanserade EU färdplanen inom marin bioteknik som ska visa riktningen i Europa för marin utveckling inom bioteknik. The Marine Biotechnology Strategic Research and Innovation Roadmap belyser forskning och innovation och spänner över vetenskapliga, tekniska, ekonomiska och samhälleliga

Publicerad i Blå tillväxt, Marin bioteknik, Marin energi, Marina livsmedel, Uncategorized

Förnybara sjöfartsbränslen i tanken? Möjligheter, utmaningar och praktiska erfarenheter

Till år 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, 2050 ska vi vara ett land som inte släpper ut några växthusgaser i atmosfären. Vad innebär detta för sjöfarten och den maritima sektorn? Datum: 6 oktober Tid:

Publicerad i Blå tillväxt, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium

Uppdrag att kartlägga varor och tjänster samt identifiera marknader för svenska produkter inom det maritima området

I syfte att stärka exportfrämjandet inom det maritima området uppdrar regeringen åt Sveriges export- och investeringsråd Business Sweden att kartlägga det svenska utbudet av varor och tjänster inom området, samt identifiera internationella marknader där svensk export kan ökas. I uppdraget

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Så vill Västra Götaland utveckla maritima näringar hållbart

”Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling”, så står det i regionens handlingsplan för 2016-2019 som släpptes  i juni. Regionens maritima handlingsprogrammet ska främja hållbar utveckling på kort och lång sikt

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Contribute to EU Research and Innovation programme Horizon 2020 within the maritime area

The open public online consultation on Horizon 2020 ‘Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ Work Programme 2018-2020 is now open.  The purpose of the present open public online consultation is

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Uncategorized

Fler svenska experter bjuds in till arbetet med specialrapport om klimatförändringen

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en specialrapport om klimatförändringen, haven och kryosfären. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där specialrapporten ska formas. IPCC söker experter till ett så kallat

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Nytt samarbete om blå tillväxt med Sydafrika

Göteborgs universitet etablerar samarbete kring marina frågor och blå ekonomi med Nelson Mandela Metropolitan University i Sydafrika. Göteborgs universitet har sedan en tid tillbaka ett samarbetsavtal med Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU) i Port Elizabeth, Sydafrika. NMMU vill nu stärka

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Uncategorized

International Congress on Coastal and Marine Tourism 2017

CMT2017  13-16 June 2017 in Gothenburg Welcome to the 9th International Congress on Coastal and Marine Tourism (CMT) in 2017 in the city of Gothenburg, Sweden.  The theme of the conference is “Global challenges, local solutions”. Please take your time

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel

Svensk havsenergi bidrar till havets hälsa

”Energiförsörjning är en viktig nyckel till klimatfrågan, då runt 70 procent av de globala växthusgasutsläppen är energirelaterade. Svensk teknologi ligger i framkant och 2016 är året då svenska företag tar steget ut på den internationella marknaden och genomför storskaliga havsförsök

Publicerad i Marin energi

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Den 14 juni öppnade Vinnova utlysningen ”Testbäddar inom miljöteknikområdet – hösten 2016”. I samband med detta anordnas ett informationsmöte för att informera om utlysningen och samtidigt skapa tillfälle för möten och nätverkande inom området. Syftet med utlysningen är att skapa

Publicerad i Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Nordisk konferens om blå bioekonomi

 Ett hundratal personer från myndigheter och universitet var på plats i Helsingfors i slutet av maj för att diskutera färdplaner för hur de nordiska länderna kan jobba mot en mer blå bioekonomi. Blå bioekonomi handlar om hur vi kan nyttja

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Studenter hjälper företag med miljöarbetet

Nu söker studenter vid masterprogrammet Maritime Management på Chalmers företag som behöver hjälp med att göra en helhetsbedömning av företagets miljöaspekter. Studenterna kommer ge rekommendationer till  fortsatta miljöarbete och skriva miljöpolicy. Utbildningen startar i höst och avslutas i januari. Förra året

Publicerad i Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Havsenergiforum 2016

Skall Sverige som land, som anses sakna energitätheten som krävs för att utvinna energi ur havets vågor, fortsätta att investera i havsenergi? Det var en av frågorna som energimyndigheten ställde under havsenergiforum 2016 i Smögen där internationella deltagare inom IEA-OES

Publicerad i Marin energi

Lunchseminarium: Marin energi – hur tämjer vi havets krafter?

Havet är fullt av energi. Vågor, strömmar och temperaturskillnader erbjuder lockande möjligheter till förnybar elproduktion. Men andelen marin el i våra elnät är än så länge försvinnande liten. Hur ligger marin elproduktion till och vad händer inom området? ​Välkommen till

Publicerad i Marin energi, Seminarium

Den strategiska innovationsagendan för vindenergi och elnät till havs är nu färdig

Den strategiska innovationsagendan för vindenergi och elnät till havs är nu färdig! Vårt arbete på kort sikt blir nu att undersöka om det finns ett tillräckligt stort intresse och engagemang från näringsliv, akademi och institut för att utveckla och genomföra

Publicerad i Marin energi

Havsenergiforum 2016

Den 11-12 maj arrangerar Energimyndigheten för första gången Havsenergiforum – En konferens där akademi, näringsliv och offentlig sektor möts för att få nya uppslag och utbyta idéer inom havsenergi. Läs mer

Publicerad i Marin energi

Vågad västsvensk satsning på marin teknik

Det är inte ofta man får se en 40-meters vindkraftsboj på kaj men det hände förra veckan i Göteborg, detta då Waves for Power passade på att visa upp sin havsenergiboj för särskilt inbjudna men även för allmänheten. Det var

Publicerad i Marin energi Taggar: , , ,

Finansieringsstöd och vägledning för dig inom marin energi

Läs mer

Publicerad i Marin energi

Den 5 februari har man chansen att se en gigantisk boj på Eriksbergs kajkant innan den skeppas för att producera fossilfri el till det norska elnätet.

Vi börjar 08:30 på Hotell 11 i lokal 34. Läs mer    

Publicerad i Marin energi

Hexicon AB planerar att testa sin flytande vindkraftskonstruktion utanför Dounreay, Skottland.

Läs mer

Publicerad i Marin energi Taggar:

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt