Bloggarkiv

Havet och hållbar konsumtion – 2 februari

Sea and Society talk 2 februari:  Havet och hållbar konsumtion Sea and Society talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Baltic Blue Biotechnology Alliance söker innovation inom marin bioteknik

Har du idéer om att utveckla produkter eller tjänster kring marina biobaserade resurser? Nu kan du   ansöka om stöd från Baltic Blue Biotechnology Alliance för att utveckla dina idéer.Mer information i pdf >>

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Uncategorized

Seminar 6 February in Copenhagen: The Baltic Sea Region

Seminar 6 February in Copenhagen: The Baltic Sea Region – Doing Well Today, Feeling Worried about Tomorrow The Baltic Development Forum invites to an afternoon event to share the findings from the 2016 State of the Region Report, looking closer

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Sea and Society Talk 19 januari: Genus, jämställdhet och marina miljöregleringar

Maria Edström, lektor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, är involverad i forskning som rör genus, medier och yttrandefrihet. Maria kommer att tala om hur mål 5, att uppnå jämställdhet, påverkar alla de andra hållbarhetsmålen. Detta omfattar också frågan

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin energi, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Marina och akvatiska råvaror – 8 mars

Det Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Maritima klustret i Västsverige bjuder in till ett workshop om förutsättningar och hinder för utnyttjande av marina och akvatiska råvaror. Ny industri för hållbar produktion av marina råvaror Marina och akvatiska råvaror kan bli

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marina livsmedel, Seminarium

Regeringen vill minska plast i haven

Under 2017 ska Kemikalieinspektionen utreda om fler kosmetiska produkter bör omfattas av ett förbud mot plastpartiklar. Samtidigt får Naturvårdsverket i uppdrag att informera allmänheten om hur nedskräpning av plastbärkassar skadar miljön. Kemikalieinspektionen har tidigare föreslagit ett förbud mot användning av

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin turism

International Conference: Regional Sea Level Changes and Coastal Impacts

Regional Sea Level Changes and Coastal Impacts 10-14 July 2017, Columbia University, New-York (NY) – USA The WCRP, jointly with the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC), is organizing an international conference on sea level research that will address the

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin turism, Uncategorized

Fokus på hållbarhetsmålen i Sustainable Ocean Summit i Rotterdam

I november arrangerades Sustainable Ocean Summit och många föredrag och paneldiskussioner på konferensen kretsade kring hur industrin kan ta ett större ansvar för att bidra till de 17 hållbarhetsmålen. Susanne Lindegarth från Göteborgs univeristet och Maritima klustret i Västsverige deltog

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Uncategorized

Lyckad konferens med Maritima Klustret i Västsverige

Den 14 november samlades den maritima näringen i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium och presentationer av projekt. Över 200 personer deltog på konferensen och ett 20-tal innovativa projekt presenterades under konferensen som hölls på Lindholmen i Göteborg Bland utställningen

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Sea and Society talk: Sustainable economic growth and links to goal 14 ”Life below water”

Sea and Society talks is a series of lunch seminar at the Gothenburg University focusing on the UN sutainable development goals. The seminars link goal 14 ”Life below water” with the other 16 goals. The idea is to give a

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Finansiering för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Vad vill du förändra? EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Planerar er organisation att ansöka om finansiering till ert projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Alla typer av organisationer kan söka stöd – offentliga

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

European Maritime Day 2017 – The Future of our Seas

Den 18-19 maj hålls European Maritime Day i Poole, England. Årets tema är The Future of our Seas. Det finns  möjlighet att bidra med innehåll till konferensen, t ex organisera en workshop, ställa ut eller boka business to business-möten. Mer

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Hur startar man en vattenbruksverksamhet?

Ny kurs med start i december 2016 Är du vattenbrukare eller funderar du på att starta ett företag inom vattenbruk? Eller arbetar du på en myndighet med koppling till vattenbruk? Då är detta en kurs för dig. Göteborgs universitet arrangerar

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marina livsmedel

Korruption och marina miljöregleringar

Sea and Society talks är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030 och arrangeras av Göteborgs universitet. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen. Tanken

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Välkommen till konferens med Maritima Klustret i Västsverige – 14 november

Bli inspirerad och utveckla ditt nätverk Den 8 november stänger vi anmälan till årets konferens. En gång om året samlar vi den maritima sektorn i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium, presentationer av innovativa projekt, forskningsresultat och mingel. Konferensen vänder

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Svensk maritim åtgärdsplan presenteras och lämnas till infrastrukturminister Anna Johansson – 10 nov

Den 10 november presenterar Sjöfartsforum en maritim åtgärdsplan som överlämnas till infrastrukturminister Anna Johansson. Sjöfartsforum har samlat aktörer inom den maritima näringaren för att ta fram förslag till åtgärder och prioriteringar i syfte att utveckla regeringens maritima strategi. Dokumentet, ”En

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium, Uncategorized

Naturvårdsverket föreslår statligt bidrag till strandstädning av Bohuskusten

Det är viktigt att både städa och förebygga nedskräpning. Naturvårdsverket föreslår nu till regeringen att kommunerna får ett utökat och tydligare ansvar för att städa nedskräpade områden. Statliga medel bör anslås till strandstädning på västkusten då skräpmätningar visar att det

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin turism

Västkusten erbjuder unika förhållande för havsbaserade tester

De vind-, våg- och strömförhållanden som råder i Skagerrak lämpar sig mycket bra för tester av prototyper i tidiga skeden där test av funktion är viktigare än överlevnad. Nästa steg blir sedan system som är redo för tuffare förhållanden vid

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Workshop om hållbart marint vattenbruk

Den 29 november är det dags för NomaCultures första tema-workshop om hur livscykelanalyser (LCA) kan användas för att stimulera en hållbar tillväxt av marint vattenbruk. Workshopen är öppen för alla och hålls den 29:e november kl. 09.30-16.00 på Konferenscentrum Wallenberg

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin turism, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Framtidsplan för hav och kust

Havsplanering är ett begrepp som allmänheten vanligtvis inte kommer i kontakt med, men som politiker och tjänsteman i kustnära kommuner allt oftare arbetar med. Havet har stor betydelse för näringslivsutveckling i våra kustnära miljöer, men också för friluftsliv och boende.

Publicerad i Havsförvaltning, Seminarium

En hållbar tillväxt av marint vattenbruk 7-8 september

Projektet Nomacultures halvtidskonferens och LCA workshop bjuder på två spännande dagar på Sotenäs Symbiocenter i Kungshamn, den 7-8 september. Är Du intresserad av odlingsmöjligheter för hummer och havskatt? Det är dags för projekt NOMACULTURES halvtidskonferens som hålls den 7 september kl. 09.30 -16.00 på

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Seminarium, Uncategorized

Uppdrag att kartlägga varor och tjänster samt identifiera marknader för svenska produkter inom det maritima området

I syfte att stärka exportfrämjandet inom det maritima området uppdrar regeringen åt Sveriges export- och investeringsråd Business Sweden att kartlägga det svenska utbudet av varor och tjänster inom området, samt identifiera internationella marknader där svensk export kan ökas. I uppdraget

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Seminarium: Hindrar miljökvalitetsnormer för hav näringslivsutvecklingen?

Välkommen till seminarium den 25 augusti 2016 kl 09:00 – 12:30 på Fregatten konferens i Stenungsund om miljökvalitetsnormers betydelse för näringslivsutveckling i ljuset av svensk och EU-rättspraxis. Vid seminariet kommer vi att diskutera ett antal ”case” som exemplifierar de svårigheter kommunala beslutsfattare

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin turism, Seminarium, Uncategorized

Så vill Västra Götaland utveckla maritima näringar hållbart

”Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling”, så står det i regionens handlingsplan för 2016-2019 som släpptes  i juni. Regionens maritima handlingsprogrammet ska främja hållbar utveckling på kort och lång sikt

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Contribute to EU Research and Innovation programme Horizon 2020 within the maritime area

The open public online consultation on Horizon 2020 ‘Food Security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy’ Work Programme 2018-2020 is now open.  The purpose of the present open public online consultation is

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Uncategorized

Fler svenska experter bjuds in till arbetet med specialrapport om klimatförändringen

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en specialrapport om klimatförändringen, haven och kryosfären. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där specialrapporten ska formas. IPCC söker experter till ett så kallat

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer

Nytt samarbete om blå tillväxt med Sydafrika

Göteborgs universitet etablerar samarbete kring marina frågor och blå ekonomi med Nelson Mandela Metropolitan University i Sydafrika. Göteborgs universitet har sedan en tid tillbaka ett samarbetsavtal med Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU) i Port Elizabeth, Sydafrika. NMMU vill nu stärka

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Uncategorized

International Congress on Coastal and Marine Tourism 2017

CMT2017  13-16 June 2017 in Gothenburg Welcome to the 9th International Congress on Coastal and Marine Tourism (CMT) in 2017 in the city of Gothenburg, Sweden.  The theme of the conference is “Global challenges, local solutions”. Please take your time

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel

Smart mat från Västerhavet – Miljöriktigt vattenbruk med stora möjligheter

Havens fiskbestånd är hårt pressade av långvarigt och intensivt fiske, och traditionell fiskodling i öppna kassar är förknippad med stor påverkan på omgivningen. Samtidigt är fisk och skaldjur bland det nyttigaste vi kan äta. Just därför forskas det på olika

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marina livsmedel, Uncategorized

Nordisk konferens om blå bioekonomi

 Ett hundratal personer från myndigheter och universitet var på plats i Helsingfors i slutet av maj för att diskutera färdplaner för hur de nordiska länderna kan jobba mot en mer blå bioekonomi. Blå bioekonomi handlar om hur vi kan nyttja

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marin turism, Marina livsmedel, Maritima operationer, Seminarium

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt