Blue Growth

Sälar

Inom EU representerar ”blue growth” verksamheter inom den maritima sektorn som har förutsättningar att växa och bidra till ökad sysselsättning. ”Blue growth” är de havsanknutna verksamheterna bidrag till ekonomisk återhämtning i Europa, och begreppet används i debatten om hur Europa skall ta sig ur den ekonomiska krisen, inom såväl kommissionen, Europaparlamentet och det europeiska rådet.

De branscher som EU-kommissionen pekat ut i sina rapporter om ”blue growth” är

 • Vattenbruk
 • Kustturism
 • Marin bioteknik
 • Marin energi
 • Mineralutvinning på havsbotten

Inom dessa områden visar EU-kommissionens analyser att det finns förutsättningar för fortsatt tillväxt medan andra, mer traditionella maritima branscher som sjöfart, varvsindustri och fiske, är mogna och snarast kan vänta sig minskad sysselsättning.

Läs mer om ”blue growth” i kommissionens meddelande från september 2012 som ligger under Rapporter & Dokument. Se även EU-kommissionens ”infographics” om vad ”blue growth” är; http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/infographics/

 

Blue growth i Sverige och Västra Götaland
Utpekandet av vissa maritima branscher som potentiella eller realiserade tillväxtbranscher ligger nära det tillvägagångssätt som Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Chalmers hade i sin analys av den maritima sektorn i Västra Götaland; ”Det maritima klustret i Västra Götaland”, som kom i november 2012. I den studien undersöktes utvecklingspotentialen inom den maritima sektorn.

Utredarna (Axel Wenblad, Susanne Lindegarth och Andreas Hanning) intervjuade företrädare för det maritima näringslivet och forskningen för att identifiera utmaningar och behov, och även identifiera kompetenser inom Västra Götaland som hade möjlighet att möta dessa genom innovationer och affärsutveckling.

Resultatet blev de fokusområden som vi nu  stödja inom det maritima klustret:

 • Maritima operationer
 • Marina livsmedel
 • Maritim turism
 • Marin energi
 • Marin bioteknik
 • Havsförvaltning

I många avseenden ligger den västsvenska analysen nära EU-kommissionens analys av sina blue growth-områden. Vissa branscher är rankas högt i bägge analyserna, medan till exempel mineralutvinning på havsbotten (sea-bed mining) helt saknas bland Västra Götalands fokusområden. (Läs mer i rapporten under Rapporter & Dokument).

I sin nationella maritima strategi, som utarbetas under 2014, har svenska regeringen också ett fokus på jobbskapande och hur den maritima sektorn skall kunna bidra till ekonomisk utveckling (se hemsidan http://www.regeringen.se/sb/d/18185).

Regeringen refererar till ”blå tillväxt” och har satt ”jobb, välstånd och livskvalitet” som mål för sitt strategiarbete. Regeringens strategi har presenterats den 28 augusti 2015.

Läs mer

 

 

 

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt