Marina och akvatiska råvaror – Vilka möjligheter finns för Västsverige?

Det Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Maritima Klustret i Västsverige bjuder in till ett workshop om förutsättningar och hinder för utnyttjande av marina och akvatiska råvaror.

För dokumentation från workshopen se här>>

Datum: 8 mars, 2017
Tid: 9.30-1 6.00. Kaffe serveras från kl 09.00
Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Anmälan: Vi behöver din anmälan senast 24 februari. Begränsat antal platser. Anmäl dig här>>

Marina och akvatiska råvaror kan bli en framtida industri för hållbar produktion av förnyelsebara råvaror i Västsverige. Biomassan binder ämnen som t.ex. kväve och fosfor och därmed renar vi våra hav. Samtidigt skapar vi förutsättningar för konkurrenskraftiga företag och nya arbetstillfällen.
Med denna workshop vill vi samla intressenter från industri, samhälle och akademi och tillsammans påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan för att etablera en ny industri för hållbar produktion av marin råvaror till nya material, kemikalier, läkemedel och en bredd av branscher.

Följande frågor kommer  belysas
Hur kan marina och akvatiska råvaror bidra till den industriella förnyelsen som är förutsättningen för att nå ett fossiloberoende?
Vilka hinder ser vi på vägen och hur eliminerar vi dessa?

  • Lagstiftning, behöver den ändras?
  • Stora risker i omogna branscher
  • Höga kostnader för produkterna

Hur tillvaratar vi bäst de möjligheter som finns?

  • Behöver vi nya affärsmodeller?
  • Nya synergier?

Program workshop marina råvaror >>

PROGRAM
09.00 –09.30 Kaffe
09.30 –09.40 Introduktion och inledning
Lena Heuts, Västsvenska Kemi och Materialklustret och Eva Albers, Maritima klustret i Västsverige

09.40 – 09.50 Hur kan alger bidra till regional utveckling och att vi når målet att vara fossiloboeroende 2030?
Kristina Jonäng (C), Miljönämndens Ordförande

09.50- 10.00 Marina och Akvatiska råvaror – en överblick
Anders Carlberg, Chef FoUU Västra Götalandsregionen

10.00 -10.10 Alger, en analys av innovationssystemet (TIS). Frågeställningar inför examensarbete
Taina Lühmann och Anali Guzman, Chalmers Challenge Labs

10.10 – 12.00 Inspirationsföreläsningar – Behov och möjligheter med akvatiska råvaror, varvat med reflektionsdialoger

• Ickefossila kemikalier och bränslen – Hur passar alger in? Lars Lind, VD Perstorp Bioproducts
• Odling av makroalger – Hur kan regelverken påverka utvecklingen? Mats Rygård, Vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen
• Storskalig odling av makroalger i västerhavet – Göran Nylund, Forskare Göteborgs Universitet, Institutionen för Marina vetenskaper Tjärnö

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Inspirationsföreläsning: Marina och akvatiska råvaror för industriell förnyelse i praktiken.
Tre entreprenörer med verksamhet inom marin produktion delger oss tankar och erfarenheter
Talare: Sofia Kocher från Musselfeed. Olle Stenberg från Marin biogas och Sofie Allert från Algae factory

13.45 – 16.00 Workshop med syfte att hitta goda exempel, vägar till storskalighet samt de första stegen för att på bred front skrida till handling
Processledare: Emilie Widarsson, Sound of the Crowd

16.00 – 17.00 Möjligheter till fortsatta samtal och mingel för de som önskar
Representanter från VGR, Kemi- och materialklustret samt Maritima klustret finns på plats.

 

Workshopen arrangeras med stöd från

 

 

 

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt