Ansök om finansiering av forsknings- och innovationsprojekt

Under 2017 finns 60 miljoner kronor avsatta för finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Syftet är att bidra till sjöfartens utveckling och att stärka dess roll i transportsystemet.

Sjöfartsverket samverkar med Trafikverket kring beslut om finansiering av projekt genom sjöfartens nationella medel för forskning och innovation. Enligt International Maritime Organization, IMO, förväntas sjöfraktens transportarbete öka med 30 – 46 procent till 2020 och med 150 – 300 procent till 2050. Sjöfartsverket har därför prioriterat sju forsknings- och utvecklingsområden som ska bidra till en effektivare, säkrare och miljömässigt mer hållbar sjöfart.

Välkommen med ditt förslag till projekt som kan bidra till att förnya, utveckla, stärka och förbättra förutsättningarna för svensk sjöfart. Nästa deadline för intresseanmälningar är den 3 april 2017.

Läs mer och ansök här >>

Publicerad i Blå tillväxt, Havsförvaltning, Marin energi, Maritima operationer

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt