Ankarhantering utanför Irland “West Alpha” Kinsale Head Gas Field

Går det att läsa sig till hur det går till att förankra en borrigg långt ute på havet? Svaret är naturligtvis nej, dock behöver det teoretiska ligga som grund. För att inte göra steget från teori till praktik för långt så har Chalmers tillsammans med Transas byggt upp en så kallad full bridge simulator med goda möjligheter att variera olika scenarion. Den skapar möjligheten att öva på farliga manövrar och procedurer innan man utmanas av verkligheten där vågorna rullar emot fartyget samtidigt som plattformen enbart ligger 5-10 meter bort från aktern.

Chalmers simulator

Under två timmar fick tre studenter från årskurs tre på marin och sjöfart vid Chalmers Lindholmen (SJO787 Advanced ship operations) i uppdrag att ge understöd med AHTS -fartyget ”Skandi Cocacabana” till en borrigg söder om Irland på ”Kinsale Head Gas Field” som behövde hjälp med att förankra plattformen. Målet med övningen var att:

◾Skapa förståelse för att manövrera ett AHTS-fartyg (Anchor Handling, Tug & Supply)
◾Förståelse för hur man manövrera vinschen
◾Introduktion för hantering av utrustning på däck
◾Hantering av terminologin
◾Öva på navigation och samverkan kring navigeringen
◾Öva på relevant kommunikation och samverkan mellan fartyg, plattform och däckpersonal

Studenterna fick i uppdrag att hantera och förankra ankarlina nummer 1 vilket är ett av huvudankarna för plattformen. Då gäller det att navigera fartyget fram till plattformen för att ta emot ankaret på fartyget. Här ställs höga krav på samverkan mellan fartyget och personalen för kranen på plattformen samtidigt som man måste hålla fartyget i position under hela den kritiska operationen. Här jobbade studenterna väldigt effektivt, metodiskt och låg hela tiden steget före i planeringen. När väl ankaret tagits ombord så återstod utplaceringen vilket kräver en koordinering mellan plattformens vinsch och fartyget där utmatningen av kätting från plattformen måste matcha hastigheten på fartyget. Lasterna som verkar på vinschen och övrig utrustning måste vara under ständig kontroll för att undvika ett haveri som kan innebär ökade kostnader och höga risker för däckpersonalen ombord.

Simulatorn har nästintill gränslös kapacitet inom navigering och operationer och är tillämpbar inom flera olika sektorer. Den har redan används inom kursen marin design för framtagning av installationsfartyg för havsbaserad vind och vi ser även ett ökat behov inom havsenergi (våg och tidvatten) där osäkerheterna hur man skall agera inom en havsenergipark kan reduceras.

För mer information om simulatorn:

Christopher Anderberg
CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Department of Shipping and Marine Technology
Division of Maritime Human Factors and Navigation
SE-412 96 Gothenburg, SWEDEN
Phone:   +46(0)31-772 26 21
Mobile:  +46(0)709-85 10 63
E-mail:    christopher.anderberg@chalmers.se

 

 

 

Publicerad i Marin energi

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt