Agendaforum den 16 juni

logoSIAvind605x144Arbetet med den strategiska innovationsagendan för Vindenergi till havs går in i nästa fas och den 16 juni får du ta del av det sammanställda materialet, chans till erfarenhetsutbyte och att lyssna på intressanta talare på ämnet ”Betydelsen av havsbaserad vindkraft för svensk elproduktion och svensk industri”.

Läs mer om dagens program och anmäl dig

Om SIA Vindenergi till havs

”Hållbar energiproduktion är en av de största globala samhällsutmaningarna. Havsbaserad vindkraft förväntas bidra stort för att lösa den utmaningen. Svensk industri var tidigt ute med teknikutveckling för havsbaserad vind och har en gedigen kunskap genom hela livscykeln. Svenska företag är internationellt kända för stort ingenjörskunnande, innovationsförmåga samt en vilja att ligga i teknikens framkant i de branscher man satsar på. Även om vi de senaste åren hamnat lite på efterkälken ser vi goda förutsättningar för att en nationell kraftsamling där såväl branschens företag som nationella lärosäten och institut tillsammans med samhällets företrädare kan ge en positiv utveckling och bidra till en stabil, fossilfri energiförsörjning och framtida tillväxt för exportindustrin och inhemskt näringsliv.”  Läs mer på hemsidan Vindenergi till havs

Publicerad i Marin energi

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt