2015: Åtgärder i samhället för bättre havsmiljö

Havsmiljöförvaltningen står inför viktiga utmaningar i arbetet för att skapa en bättre havsmiljö. Behovet av att engagera fler aktörer och utveckla nya styrmedel går som en röd tråd genom programmet för Havsmiljöinstitutets konferens Hav och samhälle 2015. Välkommen till dialog med nyckelpersoner från:

  • Regeringens miljömålsarbete
  • Nationella myndigheter
  • Kommuner
  • Näringsliv
  • Intresseorganisationer
  • Universitet och forskningsinstitut

Åtgärder som går längre än havsmiljöförordningen och vattenförvaltningsförordningen kommer att belysas och diskuteras.

Till inbjudan                Läs mer om konferensen

1524560_marstrand-webb-460-px

Publicerad i Seminarium

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt