MaritimStrat_framsida600pxOm Maritima klustret i Västsverige

I november 2011 pekades fem områden ut som särskilt viktiga styrkeområden i Västsverige. Typiskt för dessa var samverkan mellan näringsliv, forskning och myndigheter.

Det starka inslaget av kunskapsbaserad utveckling motiverar att vi kallar dem ”kunskapskluster”. Ytterligare en orsak att prioritera just kunskapsbaserad utveckling är den betoning på hållbarhet som finns i västsvensk maritim och marin forskning.

Fem styrkeområden

De områden som valdes var life science, transporter och fordon, kemiindustrin, stadsbyggnad och det maritima området. Dessa kallades Five Clusters i en gemensam rapport från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Västsvenska Handelskammaren. Sedan dess har respektive organisation vid återkommande tillfällen bekräftat prioriteringen av de fem styrkeområdena.

Havsmiljön och den maritima sektorn

Vindkraftverk till havs

Beskrivningen av den maritima sektorn som ett styrkeområde vilar på två aspekter; den ena är havet som sådant, vattnet från Atlanten och Östersjön som möts i Västerhavet, och havet som bryts upp av öarna som bildar Bohuskustens skärgårdsområden, från Kosterskärgården i norr till Göteborgs södra skärgård. Den andra aspekten är den maritima verksamheten, i första hand näringslivet som vuxit fram tack vare de möjligheter som havet skapat. Historiskt har det handlat om sjöfart och fiske, och de varor och tjänster som behövs för att kunna ta vara på dessa möjligheter och behov. För att fånga upp den bredd och de många skilda möjligheter som man förknippar med havet kallades det maritima området för ”Havsmiljön och den maritima sektorn” i den skrift – Five Clusters – som universiteten, Västra Götalandsregionen med flera gav ut hösten 2011.

Fokusområden inom klustret

Den maritima sektorn representerar många olika utmaningar och möjligheter. Analysen av klustret 2012 visade att det fanns stora utvecklingsmöjligheter inom viktiga delar av den maritima sektorn. Inom dessa delar av sektorn finns det potential för att skapa nya jobb och förnya näringslivet, samtidigt som etablerade verksamheter kan stärkas. När det gäller offentliga satsningar från till exempel Västra Götalandsregionen är dessa områden i fokus. Det är också inom dessa områden som innovationsprocessen stimuleras genom särskilda satsningar. Forskare, företagare och organisationer samarbetar för att stärka följande fokusområden med det övergripande målet att skapa framtida arbetstillfällen och stärka näringslivet:

 

Nätverka på Linkedin

Gå med i gruppen på Linkedin för Maritima klustret i Västsverige. Nätverka och diskutera med andra inom den maritima sektorn.

Prenumerera

Prenumerera på nyhetsbrev från maritima klustret.
Namn

E-post

Lämna följande fält tomt